เรื่องเล่า เม็กกาโลดอน

23Dec - by Videos Noname - 0 - In บทความน่าอ่าน

ปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีรูปร่างและลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมคล้ายคลึงกับปลาฉลามขาว เม็กกาโลดอน มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคนีโอจีน (ประมาณ 23 ล้านปีก่อน) โดยแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะอุกาบาต