เรื่องเล่า สัตว์ในป่าหิมพานต์

ป่าหิมพานต์ หรือ หิมวันต์ เป็นป่าในวรรณคดีและเป็นป่าของผู้ที่เชื่อในเรื่องของนรก สวรรค์ และโลกมนุษย์ ตามคติศาสนาพุทธและฮินดู มีความเชื่อว่า ป่าหิมพานต์ตั้งอยู่บนเขาหิมาลายา

เรื่องเล่า เม็กกาโลดอน

ปลาฉลามขนาดใหญ่ที่สุดนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีรูปร่างและลักษณะรวมทั้งพฤติกรรมคล้ายคลึงกับปลาฉลามขาว เม็กกาโลดอน มีชีวิตอยู่ในช่วงยุคนีโอจีน (ประมาณ 23 ล้านปีก่อน) โดยแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรในแถบทวีปอเมริกาใต้ ปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะอุกาบาต